Stilstand is niet altijd achteruitgang. Soms is het goed om even stil te staan bij de essentie: wat is ook weer de bedoeling van onze organisatie en bereiken we die met onze huidige manier van werken ook, of is er iets anders nodig?

In de sport is het een vanzelfsprekendheid: training en coaching als basisvoorwaarden om te kunnen presteren. Voor ambitieuze organisaties die dit ook zo zien kan SetMind zowel individuele coaching als teamcoaching verzorgen.

 

De organisatie van nu is voortdurend in beweging om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in de samenleving. Vanuit het gedachtengoed van talentmanagement en het nieuwe organiseren kan SetMind u ondersteunen bij uw organisatieontwikkeling.

SetMind heeft veel kennis over conceptontwikkeling in huis. Een frisse en creatieve blik van SetMind kan u op nieuwe ideeën brengen en daarmee helpen uw doelen te bereiken. 

 

SETMIND

SetMind werkt vanuit de filosofie dat in iedere organisatie mensen het verschil maken, maar dat er in iedere mens nog heel veel kwaliteiten schuil gaan die niet of onvoldoende gebruikt worden. SetMind kan organisaties in de publieke sector helpen om nog meer uit hun medewerkers en daarmee uit de organisatie te halen.

Een open en eerlijke benadering
SetMind staat voor zijn kwaliteit en hanteert een open en eerlijke benadering zowel in het aannemen als uitvoeren van opdrachten. Daarbij hoort ook een oprechte afweging of SetMind wel de meest geschikte partner voor u is.

Bent u geïnteresseerd en wilt u een persoonlijke toelichting? Dan kunt u bellen of een bericht achterlaten.

CONTACT

VerstuurFormulier